Co je hrajina?

Hrajina je desková hra určená pro žáky 2. stupně základních škol, víceletá gymnázia i pro střední školy. Hra simuluje reálné využívání krajiny s projevem pozitivních i negativních událostí, které ji ovlivňují. Hráči jsou rozděleni do zájmových skupin mezi které patří veřejnost, volný čas, zemědělci, služby a podnikatelé. Každá skupina buduje v krajině a v zastavitelném území odlišné prvky, na jejichž výstavbu potřebuje dostatek financí. Těch je ovšem mnohdy nedostatek a proto se každý hráč musí snažit stavět co nejvíce prvků, které generují zisk. Všechny budované prvky mají jak environmentálně příznivější variantu, tak tu konvenční. Výhodou environmentálně příznivějších prvků je jejich prevenční účinek před vlivem nenadálých událostí (sucho, požár, povodeň). Vyváží ale tato výhoda jejich vyšší pořizovací cenu?


Vydej se do prostoru Hrajiny a začni ji měnit. Vybuduj obec, ve které by se ti líbilo žít, a jejíž okolí dokáže zajistit dostatek potravy i zábavy pro všechny její obyvatele.